รายชื่อ 7 จังหวัด หนาวเย็นที่สุดของปี

ลมหนาวก็ไกล้จะมาแล้ว สายฝนก็ค่อยๆจางไปฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอ เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซฌชียลต่างติดตามและออกความคิดเห็นเมื่อวันีที่ 24 ตุลาคม เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า อุตุฯ เผยข้อมูลรายชื่อ 7 จังหวัด หนาวเย็นที่สุดของปีนี้ จากวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาเว็บไซต์ อุตุนิยมวิทยๅ ประกาศ เรื่อง การเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2563 ความว่า ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว

ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 โดยลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยที่ระดับความสูง 100 เมตร ถึงความสูง 3,500 เมตร ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต่ 5,000 เมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก ประกอบกับอุณหภูมิต่่าสุดในช่วงเช้าบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไปแล้ว

เตรียมเสื้อกันหนาวให้พร้อม

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเริ่มต้นของฤดูหนาวในปีนี้ ลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงแปรปรวน โดยจะมีฝนตกในบางช่วงแต่ปริมาณไม่มากนัก ส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน พร้อมทั้งยังบอกถึง 7 จังหวัดที่อาจจะหนาวที่สุดของปีนี้เอาไว้ด้วย ซึ่งได้แก่

1.จังหวัดพะเยา

2.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

3.จังหวัดเชียงใหม่

4.จังหวัดน่าน

5.จังหวัดสกลนคร

6.จังหวัดเลย จังหวัดนครพนม

ขอบคุณ อุตุฯ