หมออั้ม เหลืออด เราชนะ ติด cv-19

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า หมอครับ ไม่ควรพูดแบบนั้นนะครับ (  สะใจจัง ทั้งประเทศ) ล่าสุด หลังจากสถาณการณ์รอบที่ 2 ที่ผ่านมาหลายหลาสยคนทั้งประเทศได้รับความเดือดร้อนกันหนดทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นภาครั ฐหรือเอกชน ตรงนี้ ทาง รัฐบาลได้ออกมาตรการ เพื่อช่ว ยเหลือหลาย มา ตรการ 

แต่ว่า ก้ยังมีหลายท่านที่ลงไม่สำเร็จ ไม่รู้เพราะิะไรเหมือนกันว่ากันไป 

ล่าสุด วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ภายหลังจากที่ธนาคารกรุงไทย สาขาอ่างทอง จ.อ่างทอง มีการพบผู้ติด c 1 9 มาใช้บ ริการรอคิวเพื่อสมัครเราชนะ ต่อมาทางธ นาคา รจึงได้มีการสั่งปิ ดฉุกเฉินชั่วคราว ตามที่ ได้มีการนำเสนอ ข่าวไปแล้วนั้น 

ซึ่งต่อมา พบว่า หมอ อั้ม หรืออิราวัต อารีกิจ ได้ออกมาฟาดแรงถึงรัฐ บาลภา ยหลังจากเกิดเหตุการดังกล่าวขึ้น

โดยห มออั้มได้ ลง ข่าวของสำนักข่าวหนึ่งที่มีการเขียนข่าวสั่งปิ ดธน าคา รกรุงไทยอย่างฉุกเฉิน แล้วได้ระบุข้อความว่า นึกแล้ว  รั ฐบาลเฮงซวย ใครเตือนก็ไม่ฟัง โอนเงินเข้าบัญชีก็จบ บริหารประเทศห่วยแตก คนออกนโยบาย ไม่เคยลงม าเอง นึกแล้วว่าเจอแบบนี้สักวัน