เงินเข้าแล้ว ไปเช็กได้เลย

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวทที่ชาวโซฌชียลต่างติดตามและออกความคิดเห็น มื่อวันที่ 23 ตุลาคม เพจ สถานีข่าวกระทร วงการค ลังได้โพสต์ข้อความระบุว่า 24 ต.ค. 63 ก รมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาทต่อเดือน ให้ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีก รมบัญชีกลางในฐานะโฆษกก รมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เพิ่มเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป สำหรับผู้พิก ารที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โอนเข้าบัญชีธนาคาร 1,000 บาทต่อเดือน (จากเดิม 800 บาทต่อเดือน) และผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ โอนเข้าบัญชีธนาคาร 800 บาท และจะได้รับเบี้ยความพิก ารเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน

โดยจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ซึ่งเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 กรมบัญชีกลางได้จ่ายเบี้ยความพิการ เดือนตุลาคม เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผู้มีสิทธิเรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้พิก ารที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาทต่อเดือนโดยกรมบัญชีกลางจะโอนเข้ากระเป๋า e-Money ในบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ซึ่งผู้มีสิทธิสามารถกดเป็นเงินสด เพื่อให้สามารถสนองตอบความต้องการจำเป็นของผู้พิการ

ทั้งนี้ การจ่ายเบี้ยความพิการในเดือนถัดไปยังคงจ่ายตามปฏิทินที่กำหนด (ทุกวันที่ 10 ของเดือน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว


โพสต์ดังกล่าว