คนละครึ่งเฟส 2 ไม่ต้องแย่งกันแล้ว

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซลเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ยินดีด้วยท่วประเทศ   ซึ่งก่อนหน้านี้ เชื่อว่ามีหลายคนอารมณ์เสียกับการตื่นแต่เช้ามาสมัครโครงการคนละครึ่ง และแล้วไม่กี่นาทีก็เต็มพลาดสิทธิ์ ล่าสุดมีข่าวดี ไม่ต้องแย่งกัน คลังเล็งให้สิทธิคนละครึ่งเฟสสองครบทุกคน สั่งธนาคารกรุงไทยเร่งเก็บข้อมูลก่อนสรุปชง ศ บศ และ ค รม. ต้นเดือนธ.ค.63 แย้มคนร่วมเฟสแรกได้รับสิทธิต่ออัตโนมัติ ส่วนคนยังไม่ได้ ต้องลงทะเบียนใหม่ใช้จ่ายได้ยาวๆถึงตรุษจีน จันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.07 น.

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลั ดกระทร วงการค ลัง เปิดเผยความคืบหน้าการออกโครงการการคนละครึ่ง และเติมเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ 14 ล้านคนว่า นาย กรั ฐ มนตรี สั่งการให้กระทรวงการคลังเร่งสรุปรายละเอียดทั้ง 2 มาตรการให้เสร็จภายในต้นเดือน ธ.ค.นี้

เพื่อให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่คนไทย พร้อมกับเร่งเสนอให้คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผล CO VID และ คร ม.พิจารณาเห็นชอบโดยเร็ว

ทั้งนี้ ในส่วนโครงการคนละครึ่งเฟสสอง คลังพยายามเปิดโอกาสให้ทุกคนที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ทั้งหมด โดยในส่วนคนที่ได้รับสิทธิเฟสหนึ่งอยู่แล้ว ก็จะได้สิทธิเฟสสองต่ออัตโนมัติพร้อมกับได้วงเงินเพิ่มเติม รวมถึงขยายเวลาใช้จ่ายไปถึงเทศกาลตรุษจีนปีหน้าด้วย ส่วนคนที่ยังไม่ได้รับสิทธิก็สามารถมาลงทะเบียนรับเฟสสอง เพื่อรับเงินช่วยเหลือจากรั ฐให้ไปใช้จ่ายคนละครึ่งได้เหมือนกัน แต่คนที่จะเข้าร่วมคนละครึ่งจะต้องไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ หรือใช้สิทธิช้อปดีมีคืน

ตอนนี้ยังไม่ได้สรุปว่าจะต้องขยายจำนวนผู้ได้สิทธิเท่าไรให้ครอบคลุมทั้งหมด รวมถึงจะเพิ่มวงเงินอีกแค่ไหน เพราะจะต้องให้ธนาคารกรุงไทย ไปสำร วจข้อมูลการลงทะเบียนก่อนว่ามีข้อมูลลงทะเบียนเชิงลึกอย่างไร เพื่อนำมาประเมินว่าควรจะขยายจำนวนสิทธิและวงเงินเท่าไรถึงเหมาะสมต่อไป ก่อนจะเสนอระดับนโยบาย และทำเรื่องเสนอขอใช้งบประมาณต่อไป

ซึ่งเบื้องต้นคลังสามารถใช้เงินจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ที่เป็นส่วนของงบฟื้นฟู 400,000 ล้านบาท มาใช้ได้ แต่จะเป็นเท่าไร ต้องขึ้นอยู่กับการศึกษาก่อน นอกจากนี้คลังก็พร้อมจะพิจารณาเติมเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ เพื่อช่วยลดค่าครองชีพด้วย จากปัจจุบันที่ได้รับเดือนละ 500 บาท ซึ่งจะครบกำหนด 3 เดือนในเดือน ธ.ค.นี้

นายกฤษฎา กล่าวต่อว่า ยืนยันว่ามาตรการที่คลังกำลังพิจารณาอยู่ จะเข้าถึงการช่วยเหลือคนทุกกลุ่ม โดยผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการฯ 14 ล้านคน รั ฐก็จะเข้าไปดูช่วยเหลือค่าครองชี พให้ ขณะที่คนมีรายได้ปานกลาง ภาครัฐก็จะเข้าไปช่วยใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่ง และคนมีรายได้สูง หรือมีฐานการเสียภาษีเกิน 10 เปอร์เซ็น ก็สามารถเลือกใช้เข้าโครงการช้อปดีมีคืน เพื่อใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีได้ แต่ทุกคนจะต้องเลือกรับสิทธิเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรับสิทธิซ้ำซ้อนกันได้