คนแห่ลงทะเบียนบัตรทอง หวั่นสิทธิเต็ม

จากกรณี สปสช. ได้ยกเลิก คลินิกอบอุ่น เนื่องจากตรวจสอบพบการทุจริต ทำให้ผู้ใช้สิทธิบัตรทองต้องลงทะเบียนเปลี่ยนสิทธิใหม่นั้น ที่สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ที่มีประชาชนจำนวนมากมาลงทะเบียนเลือกสถานพย าบาลในระบบหลักประกันสุขภาพ หลังจากที่เกิดปัญหาทุจริตในคลินิกบัตรทอง โดยส่วนใหญ่ของประชาชนที่มาเนื่องจากไปสถานพย าบาลเดิมของตนเองแล้วไม่ได้รับการรักษา และได้รับการแจ้งว่า ไม่อาจให้บริการต่อไปได้อีก จึงทำให้ต้องมาติดต่อสำนักงานเขต

น.ส.ภาวนา ใจเสงี่ยม ผอ.เขตราษฎร์บูรณะ กล่าวทางสำนักงานเขตได้เปิดให้บริการประชาชนลงทะเบียนเปลี่ยนสถานพย าบาลในระบบหลักประกันสุขภาพมาตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย. ที่ผ่านมา รวม 7 วันแล้วโดยเบื้องต้น จัดคิวบริการ 100 -200 คน แต่ประชาชนเพิ่มจำนวนมากขึ้น มากกว่าวันละ 300 คน จึงต้องมีการจัดทำบัตรคิวเพื่อลดความแออัด


เพราะความไม่ซื่อสัตย์ของคนกลุ่มหนึ่ง ทำให้ประชาชนลำบาก

โดยพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ มีประชาชนอาศัยกว่า 180,000 คน และ ทุกคนได้รับผลกระทบทั้งหมด. โดยการจัดทำบัตรคิวก็เปิดจองคิวล่วงหน้าจนถึง 28 ก.ย. แล้ว ส่วนการแนะนำเลือกสถานพย าบาลประสานเจ้าหน้าที่ สปสช. ดำเนินการเอง เนื่องจากเกรงผิดพลาด

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสปสช. ลงพื้นที่สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ เช่นกัน โดยขอโทษประชาชนถึงความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา และระบบ ซึ่งจะพย าย ามเร่งจัดหาคลินิกมารองรับประชาชนให้เร็วที่สุด เบื้องต้นมีคลินิกมาสมัครร่วมเป็นคลินิกคู่สัญญาเพิ่มเติม อีก 10-20 แห่ง อยู่ระหว่างการดำเนินงาน คาดว่า 1-2 เดือนจะสามารถหาคลินิกทดแทนได้ทั้งหมด เพื่อแก้ปัญหา


เอกสารที่ต้องใช้

ยอมรับ มีประชาชนได้รับกระทบจำนวนมาก เกือบ 2 ล้านคน ทั้งนี้ พย าย ามแก้ไขปัญหาทั้งการจัดทำระบบข้อมูลผู้ป่วย ดึงฐานข้อมูล ประวัติการรักษาพย าบาลของคนไข้ มาไว้กับฐานข้อมูลของสปสช. แล้ว เพียงประชาชนเซ็นต์ชื่อยินยอมเปิดเผยข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องไปขอเวชระเบียนที่สถานพย าบาลเดิม และไม่ต้องเสียเงิน

ส่วนการรักษาระหว่างที่จัดไม่ได้สถานพย าบาล ประชาชน สามารถเข้ารับบริการได้ทุกที่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยทางสปสช. และเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด ในกรณีไปรับการรักษายังสถานพย าบาลอื่นในระบบหลักประกันสุขภาพ

นพ.ศักดิ์ชัย เปิดเผยผลการประชุมหารือกับผู้บริการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2563 ที่ผ่านมา ถึงแนวทางการจัดบริการในพื้นที่ กทม. กรณีที่ สปสช.ยกเลิกสัญญาคลินิกเอกชนที่ทุจริตในการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกัน ดังนี้

1. ศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม. จะขยายบริการปฐมภูมิในพื้นที่ โดยศูนย์บริการสาธารณสุขทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายเชื่อมกับคลินิกในพื้นที่ ทั้งคลินิกทำงานในเวลา นอกเวลา คลินิกเฉพาะทาง คลินิกทั่วไป เพื่อรองรับประชาชนสิทธิบัตรทองที่หน่วยบริการถูกยกเลิกสัญญา โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2563 โดยทางสำนักอนามัย กทม. จะช่วยตรวจสอบในเรื่องคุณภาพบริการ และจะรับดูแลบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันทั้งหมดในเขต

2. สปสช.จะดำเนินการเซ็นสัญญากับคลินิกเอกชนรายใหม่ เพื่อเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการ ปรับเกณฑ์การขึ้นทะเบียนคลินิกเข้าร่วมให้บริการให้มากขึ้น ตลอดจนพิจารณาปรับอัตราจ่ายชดเชยบริการให้คลินิกให้เหมาะสมอีกด้วย

ทั้งนี้ ในช่วงที่ยังไม่สามารถจัดระบบบริการปฐมภูมิให้กับประชาชนเพื่อลงทะเบียนหน่วยบริการประจำได้ กทม.จะช่วยสื่อสารกับประชาชนว่าหน่วยบริการใดบ้างที่ให้บริการได้ ทั้งบริการแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้


รอลงทะเบียน

ทั้งนี้ สปสช.ย้ำว่า ผู้มีสิทธิบัตรทองที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกสัญญาคลินิกชุมชนอบอุ่นใน กทม. ขณะนี้ยังไม่ต้องลงทะเบียนเลือกสถานพย าบาลใหม่ สปสช.จัดให้ท่านได้รับสิทธิพิเศษ สามารถไปรับบริการที่สถานพย าบาลที่เข้าร่วมกับ สปสช.ได้ทุกแห่ง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จนกว่า สปสช.จะประกาศให้ลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง