ทั่วโลกติด 32 ล้าน อินเดีย ติดวันเดียว 8 หมื่นกว่าคน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก จากเว็บไชต์ Worldometers รายงานสถานการณ์ โ ค วิ ด -19 ประจำวันที่ 25 กันยายน 2563 ช่วงเวลาประมาณ 07.40 น. ตามเวลาประเทศไทย พบมีผู้ป่วยติดทั่วโลกรวม 32,394,831 ราย เพิ่มขึ้น 307,963 ราย รักษาหาย 23,904,687 ราย

ประเทศที่พบรายงานผู้ติดสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

1.สหรัฐอเมริกา มีผู้ติด 7,184,854 ราย เพิ่มขึ้น 44,738 ราย รักษาหาย 4,431,052 ราย

2.อินเดีย มีผู้ติด 5,816,103 ราย เพิ่มขึ้น 85,919 ราย รักษาหาย 4,752,991 ราย

3.บราซิล มีผู้ติด 4,659,909 ราย เพิ่มขึ้น 32,129 ราย รักษาหาย 4,023,789 ราย

4.รัสเซีย มีผู้ติด 1,128,836 ราย เพิ่มขึ้น 6,595 ราย รักษาหาย 929,829 ราย

5.โคลัมเบีย มีผู้ติด 790,823 ราย เพิ่มขึ้น 6,555 ราย รักษาหาย 674,961 ราย

สำหรับประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 136 มีผู้ติด 3,516 ราย เพิ่มขึ้น 2 ราย รักษาหาย 3,353 ราย ขณะที่ เมียนมา อยู่ในลำดับที่ 104 มีผู้ติดรวม 8,344 ราย เพิ่มขึ้น 1,052 ราย เพิ่มขึ้น 20 ราย รักษาหาย 2,381 ราย