บ้านไหนมีหาให้ใว หนุ่มประกาศ รับซื้อแบงค์ 100

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า หากันให้ใ วเลย ลา่าสุดซึ่ง เป็ น ค ลิป ที่ส่งว่ อน กันเป็นจำนวนมากสำหรับหนุ่มรายหนึ่งประกา ศรั บซื้อแบงค์ 100 ซึ่งให้ราคาสูงถึงแบงค์ละ 70000 บาทเลยทีเดียว

แบงค์ดั งกล่าวจะเ ป็นแบงค์แบบไหน ลัก ษณ ะยังไงเราไปดูกันเลยครับ ซึ่งทางช่องยูทูป แบงค์ เข็มเ พ็ชร์วัตถุ  โบราณ F C ได้ระบุไว้ดังนี้

เป็นธนบัตรใบละ 100 บาทรุ่นเก่า แบงค์สีแ ดง แบบนี้

ถ้าใครมีแบบนี้รับซื้ อจ่ายสด 70000

ลายละเอียดไปฟังกันได้ใน ค ลิป


คลิป

โดย  ลายละเอียดเ พิ่มเติม อยู่ใน ค ลิป ครับ