ประชาชนปลื้มปิติ พระราชินี ตรัสกับพสกนิกรด้วยความห่วงใย

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 17.38 น. ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติย าภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

และสมเด็จพระเจ้าลูกย าเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2563

เวลา 19.42 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติย าภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกย าเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จฯ พระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่รอเฝ้าฯ รับเสด็จ

ท่ามกลางสายฝนที่ตกโปรยปรายลงมาตลอดเวลา เริ่มตั้งแต่ ศา ลาสหทัยสมาคม ถนนจักรีจรัล ออกประตูวิเศษไชยศรี เลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลาน ทรงโบกพระหัตถ์ แย้มพระสรวลทักทายประชาชนตลอดสองฝั่งถนน สร้างความปลื้มปีติที่ได้ชื่นชมพระบารมี ต่างเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ดังไปท้่วบริเวณ ทรงพระดำเนินตรงไปหน้าศา ลหลักเมือง แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

และนับช่วงเวลาที่สร้างความปลื้มปิติเมื่อ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระเมตตา ตรัสกับพสกนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จฯด้วยความห่วงใยตอนหนึ่งว่า “ระวังไม่สบายนะคะ” สร้างความปิติให้กับพสกนิกรล้นเหลือ

คลิป

ที่มา เรื่องจริงผ่านเน็ต