พระองค์ภาฯ ตรัสกับประชาชนที่มารับเสด็จฯ

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ภายหลังเสร็จจากการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ทรงพระดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติย าภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเเละชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด

โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติย าภาฯ ทรงแย้มพระสรวลทักทายประชาชนที่มารับเสด็จ อย่างเป็นกันเองไม่ถือพระองค์ โดยมีประชาชนทูลเกล้าถวายเงิน พระองค์ตรัสว่า “เรารับเงินไม่เอาเงินไปทำอะไรอย่างอื่นนะ ทำบุญจริงๆ เข้ามูลนิธิเพื่อนพึงภานะ เพราะน้ำกำลังท่วม”

โพสต์ดังกล่าว

ที่มา เรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา : Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha