หนุ่มปากีฯ ซื้อที่ดินบนดวงจันทรให้เจ้าสาว

วลีพิสูจน์ความรักอย่าง ‘รักเธอที่สุดในโลก’ มันคงจะไม่สามารถใช้พิสูจน์ได้อีกต่อไปแล้วล่ะ หากเมื่อเทียบกับกรณีของชายหนุ่มชาวปากีสถาน ที่มีรักอันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่โลกทั้งใบจะแบกเอาไว้ได้  Sohaib Ahmed ชาวเมืองราวัลปินดี ได้สร้างเซอร์ไพร์สที่ไม่มีคู่รักไหนทำได้ ด้วยการซื้อที่ดินบนดวงจันทร์เป็นของขวัญแก่ภรรยาเป็นมูลค่า 1,421 บาท ผ่านกลุ่มนายหน้าผู้ริเริ่มการตั้งถิ่นฐานบนดวงจันทร์ Lunar Settlement Initiative (LSI)


หนุ่มกปาก๊ฯ และทฤษฎีการซื้อดวงจันทร์

สำหรับการอ้างสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวจะได้รับการยอมรับและมีผลทางกฎหมาย จะต้องมีการตั้งถิ่นฐานอาศัยเป็นหลักแหล่งจริงๆ อย่างถาวร และถ้าหากว่าคุณกำลังสงสัยว่าที่ดินบนดวงจันทร์ที่อ้างเป็นเจ้าของแล้วเนี่ยจะเอาไปทำอะไรได้? ทางนายหน้าขายที่ดินกล่าวว่าจะเอาไปทำอะไรก็ได้แล้วแต่ใจเลย ตราบใดที่ไม่ได้เอาไปทำผิดกฎหมาย


มันไปซื้อกับใคร


เป็นตุเป็นตะเหมือนกันนะ


มีเอกสารเรียบร้อย

สำหรับการตั้งถิ่นฐานที่จำเป็นบนดวงจันทร์ก็สามารถนิยามได้หลายแบบอีก ทั้งอาคารและที่พักอาศัยชั่วคราว ยานยนต์ขับเคลื่อนหรือศูนย์วิจัยที่เก็บประกอบหรือตั้งถาวรได้ อาคารเหมืองแร่ แหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ หรือที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินนี้ไม่ถือเป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายสากลแต่อย่างใด เนื่องจากสนธิสัญญาระหว่างประเทศระบุว่าองค์ประกอบของมรดกร่วมกันของมนุษยชาติ (ทั้งทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติรวมไปถึงในอวกาศ) ควรเก็บรักษาไว้สำหรับคนรุ่นหลัง ดังนั้นชนชาติใดๆ จึงไม่สามารถเป็นเจ้าของได้โดยสมบูรณ์