ไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ ประกาศปิดทำการ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวทีี่ชาวโซลเชียลต่างติดตาม และ ต้องบอกว่า ลูกค้าไทยพานิชย์ยัง ทำธุรกรรมทางการเงินได้ปกติ  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ กลุ่มคณะร าษฎร มีการนัดหม ายว่าจะไปรวมตัวที่สถาบันทรัพย์สินส่วนพร ะมห ากษัต ริย์ ในวันที่ 25 พ.ย.นี้

ล่าสุด เพจเยาวชนปลดแอก Free YOUTH ได้เผยแพร่ข้อความเปลี่ยนสถานที่นัดร วมตั ว กันอีกครั้งจาก สถาบันทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ไปเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ถนนรัชดาภิเษก เวลา 15.00 น. เพื่อลดการป ะท ะจากกลุ่มผู็รวมตั ว

โพสต์ดังกล่าว

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. ธนาคารไทยพาณิชย์ ใคร่ขอ ประกา ศ ปิดทำการสาขาสำนักงานใหญ่ รัชโยธิน ในวันที่ 25 พฤศจิกายนนี้ ธนาคารฯใคร่ขออภั ยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ลูกค้าของธนาคารสามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางอื่นๆหรือที่สาขาใกล้เคียงได้ตามปกติ