7 จังหวัด ปีนี้ เตรียมรับอากาศเย็น

ปลายฝนต้นหนาวใกล้มาทุกที ด้านกรมอุตุฯ ประกาศเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย วันที่ 22 ต.ค.63 ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดฤดูหนาวนี้ 21 องศาเซลเซียส โดยพย ากรณ์อากาศได้ระบุว่า ช่วงเวลาที่อากาศจะหนาวเย็นที่สุด กลางเดือน ธ.ค.63 ถึง ปลาย ม.ค.64

พย ากรณ์อากาศยังได้ระบุว่า จังหวัดที่หนาวเย็นที่สุด มีอยู่ 7 จังหวัด ซึ่งประชาชนควรเตรียมพร้อม โดย 7 จังหวัดที่ต้องเตรียมพร้อมรับอากาศเย็น คือ

น่าน

พะเย า

เชียงราย

แม่ฮ่องสอน

สกลนคร

นครพนม

เลย