เบลล่า รำบวงสรวงถวายองค์พระธาตุ เจอสาวหน้าคล้ายตัวเอง

กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวซึ่งชาวโซเชี ยลต่างติ ดตาม และต้องบอกว่า บันเ ทิงเลย ที่สร้างความฮื อฮ าให้กับแฟนๆเป็นอย่างมาก

ภายหลังจากที่นางเ อกสาว เบ ลล่า ราณี แคมเปน ได้สวมชุดสาวภูไทสกลนคร ร่วมรำบวงสร วงถว ายองค์พระธ าตุเชิงชุม สกลนคร

และที่สร้างความฮื อ ฮาก็คือ มีภาพ สาวคนหนึ่งที่ร่วมรำกับสาวเบลล่า

ซึ่ง หล ายคนกำลังส งสัยว่านาง รำข้างๆนางเอกสาวเ บลล่ านั้นคือใคร

เพราะม องด้านข้างแทบแ ยกไม่ออกว่าคนไหนคือเบ ลล่า หน้าคล้ายกันมาก

คล้ายมาก

ล่าสุด พ บว่า สาวปริ ศนาที่หน้าคล้ายเ บลล่าคนดังกล่าว ชื่อน้อง แพร หรือ นาง สาว จุฑามณี พารสิงห์

ซึ่งเ ป็นผู้ที่เค ยเค ยเข้าประก วด MissUniverse Tha iland ปี 2017 และ Miss Tha ilabd World ปี 2019

และล่าสุดกับก ารประกว ดนางสาว ไทย สาวแพ รก็ได้ ติ ด Top 10 ในการประกวดอี กด้วย

คนนี้นี่เอง