เงื่อนไข รับเงิน 15,000 คนที่ได้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ตกงานหรือถูกเลิกจ้าง และจ่ายเงินสมทบไม่ถึง 6 เดือน เตรียมรับ 15,000 บาท สิ้นเดือนนี้ ขณะที่ ประกันสังคมเผยเงื่อนไข ได้เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิการเยียวย าใด ๆ

ภาพจาก ช่อง7

จากกรณีที่ ครม. มีมติเห็นชอบจ่ายเงินเยียวย าผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ตกงานหรือถูกเลิกจ้าง ผลกระทบจากการแพร่กระจาย ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังไม่เคยได้เงินทดแทนเนื่องจากส่งเงินไม่ครบ 6 เดือน ตามเงื่อนไข โดยจะได้รับเงินในวันที่ 31 สิงหาคมนี้ เป็นการโอนรวดเดียว 15,000 บาท

ทั้งนี้ มีข้อยกเว้นว่า ผู้รับเงินเยียวย าต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวย าจากมาตรการช่วยเหลือเยียวย าของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงแรงงาน (สำนักงานประกันสังคม) มาก่อน

ขอบคุณ ประกันสังคม