มีผลแล้ว ค่าปรับจราจรใหม่

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการกำหนดจำนวนค่าปรั บตามที่เปรียบเทียบ สำหรับความผิ ดตามพระรๅชบัญญัติจราจรทางบกฯ โดยเป็นการกำหนดค่าปรั บสำหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะประเภทต่าง ๆ รวมทั้งหมด 155 ข้อ โดยมีค่าปรั บขั้นต่ำสุด 200 บาท ไปถึงสูงสุด 1000 บาท ซึ่งต่างจากเดิมที่จะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเปรียบเทียบปรั บในแต่ละข้อหา เช่น

เตือนแล้วนะ

ไม่พกใบอนุญาตขับขี่ จากเดิมปรั บไม่เกิน 1000 บาท เป็นข้อหาไม่สามารถแสดงใบอนุญาตขับขี่ได้ ปรั บ 200 บาท

รถมีค่าควันดำเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จากเดิมปรั บไม่เกิน 1000 บาท เป็นปรั บ 1000 บาท

ไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร หรือสัญญาณไ ฟจรๅจร จากเดิมปรั บไม่เกิน 1000 บาท เป็นปรั บ 500 บาท

ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร จากเดิมปรั บ 400 ถึง 1,000 บาท เป็น ปรั บ 500 บาท

ไม่ขับรถตามความเร็วที่กฎหมายกำหนด จากเดิมปรั บ 200 ถึง 500 บาท เป็นปรั บ 500 บาท

ไม่สวมหมวกกันน็อกขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ จากเดิมปรั บไม่เกิน 500 บาท เป็นปรั บ 400 บาท และคนซ้อนไม่สวมหมวกกันน็อก จากเดิมปรั บไม่เกิน 500 บาท เป็นปรั บ 800 บาท

ต้องใส่ทั้งคนขับและคนซ้อน

สำหรับใบสั่งที่ใช้ในปัจจุบันนี้ จะใช้ไปถึงสิ้นเดือนตุลาคม จากนั้น 1 พฤศจิกายน จะเป็นใบสั่งรูปแบบใหม่ที่ผู้กระทำผิดสามารถนำไปชำระค่าปรั บพื้นที่ใดก็ได้

อย่างไรก็อย่าลืมพกหมวกกันน็อคทุกครั้งก่อนออกจากบ้านนะครับ

ขอบคุณ ราชกิจจาฯ