ยอดกองกฐิน หลวงพ่อรวยวัดตะโก

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรืท่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและออกความคิดเห็น เป็นอีกหนึงเกย์จิ ที่หลายๆคนในวงการต้องรู้จักกันแน่นอน และถ้าจะพูดถึงหลวงพ่อรวยหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดี และรู้จักกันอย่างแพร่หลาย สำหรับ วัดตะโก เป็นวัดที่จำพรรษาของหลวงพ่อรวยเกจิอาจารย์ชื่อดัง แห่งเมืองกรุงเก่า วัตถุมงคลหลวงพ่อรวยรู้จักกันอย่างกว้างขวางจากประสบก ารณ์ต่างๆมากมายหลายด้าน และยังเป็น พระเกจิที่มีจริยวัตรงดงามปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดตะโก จนอายุครบอุปสมบท ก็อุปสมบทที่วัดตะโก เป็นพระนักพัฒนานำเอาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่วัดตะโกมาตลอดหลายสิบปี

 

หลวงพ่อรวย

กราบสาธุ

ล่าสุด เพจ วัดตะโกหลวงพ่อรวย อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุ ธยๅ กรรมการ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า นตฺถิ จิตฺเต ปสนฺนมฺหิ อปฺปกา นาม ทกฺขิณา. เมื่อจิตเลื่อมใสแล้ว ทักขิณาทานชื่อว่าน้อย ย่อมไม่มี

อนุโมทนาบุญด้วยครับ

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ วัดตะโกหลวงพ่อรวย อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุ ธยๅ  กรรมการ

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ วัดตะโกหลวงพ่อรวย อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุ ธยๅ กรรมการ