ราคาทอง ล่าสุดวันนี้ 27 ตุลาคม 2563

เรียกได้ว่าผันผ วนไม่หยุดเลยอย่าต่อเนื่อง  สำหรับช่วงนี้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวทีชาวโซเชียลและคนทั่วโลกต่างติดตาม  โดพยล่าสุด  เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 63 สมาคมค้าทองคำรายงาน รๅคาทองไทยวันนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.22 น. โดยรๅคาทอง ปรับขึ้น 100 ทองคำแท่ง รับซื้ อบาทละ 28,150 ขๅยออกบาทละ 28,250 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รั บซื้ อบาทละ 27,636.68 ขๅยออกบาทละ 28,750 บาท

ผันผ วนไม่หยุดยิ่งเลย

ร าคาทองวันนี้