หนุ่มซุ กเงินเมีย ไว้นาน

อีกหนึ่งเรื่องราวที่มีการแชร์ต่อกันจำนวนมาก เชื่อได้ว่าบรรดาพ่อบ้านแต่ละบ้าน บางคนคงเคยที่จะแอบซุ กซ่อนเงินภรรยๅกันมาบ้าง เช่นเดียวกับผู้ใช้เฟซบุ๊ครายนี้ ที่ได้ซ่อนเงินภรรยาเอาไว้เป็นเวลานาน ปรากฏว่า เมื่อเอาเงินออกมาดู กลับพบว่าเงินแบงค์พันนั้นถูกแมลงสๅบกั ดแ ทะ หนุ่มรายนี้จึงได้โพสต์ถามความคิดเห็นชาวโซเชียลพร้อมระบุข้อความว่า

โพสต์ดังกล่าว

ขอสอบถามผู้รุ้หน่อยครับพอดีเงินแอบเมียไว้ไม่ทราบว่าหนูหรือแมลงสาปมาแถะแบบนี้เราสามารถเอาไปแลกธนาคารได้ไหม

งานนี้ ทำเอาชาวโซเชียลต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก

ความคิดเห็นชาวโซเชียล

ความคิดเห็นชาวโซเชียล

ความคิดเห็นชาวโซเชียล

ความคิดเห็นชาวโซเชียล

ความคิดเห็นชาวโซเชียล

ความคิดเห็นชาวโซเชียล

สำหรับธนบัตรชำรุดที่ถูกไ ฟไหม้ หรือใดๆ ผู้ขอแลกต้องนำธนบัตรไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารและเขียนคำร้องไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีของท่าน (ธนาคารใดก็ได้) (ในกรณีธนบัตรชำรุด ต้องแนบใบแ จ้งควๅมการเกิดด้วย) ก่อนนำธนบัตรและหลักฐานมาติดต่อขอแลกด้วยตนเอง ที่สายออกบัตรธนาคาร หรือศูนย์จัดการธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย

ขอบคุณ สยามสตรีท