เพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3 เดือน

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตาม และต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวดีอีกหนึ่งข่าวในวินาทีนี้เลยก็ว่าได้ ล่าสุด กร มบัญชีกลางเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ 500 บาท (ต.ค.-ธ.ค. 63) เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้มีรายได้น้อย มาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ โดยเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ 14 ล้านคน จำนวน 500 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2563 โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่ง รั ฐที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี จะได้รับ (300+500) รวมเป็น 800 บาท/เดือน และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท/ปี จะได้รับ (200+500) รวมเป็น 700 บาท/เดือน

สำหรับเดือนตุลาคม ผู้มีสิทธิจะได้รับวงเงินเพิ่มเติม จำนวน 500 บาท ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 และในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม จะได้รับวงเงินเพิ่มเติมในวันที่ 1 ของเดือน

และขอย้ำว่า วงเงินที่ได้รับ ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ การใช้จ่ายดังกล่าวสามารถนำไปใช้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐที่รับชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) หรือร้านค้าที่รับชำระเงินผ่านแอพฯ ถุงเงินประชารัฐ หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ

ทั้งนี้ใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ หรือบัตรคนจน จะได้รับวงเงินเพิ่มเป็น 500 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน