ไทยมองตาปริบ ญี่ปุ่น หนุน15 บริษัทย้ายเข้า เวียดนาม

ถือเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ(สคต./ทูตพาณิชย์) ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รายงานอ้างอิงข้อมูลสื่อต่างประเทศว่า องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (Jetro/เจโทร) ระบุว่า บริษัทญี่ปุ่น 15 จาก 87 ราย ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ในการย้ายโรงงานไปที่เวียดนาม

โดย Jetro เผยว่า การย้ายโรงงานดังกล่าวเพื่อปรับปรุงช่องว่างในห่วงโซ่อุปทานของญี่ปุ่น ที่เกิดจากการแพร่ระบาดของ c๐vid นอกจากนี้ โครงการย้ายฐานการผลิตไปยังเอเชียเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมระหว่างญี่ปุ่นและประเทศในอาเซียน

ขณะ Bloomberg รายงานว่า รัฐบาลญี่ปุ่นจะจ่ายเงินให้แก่บริษัทบางแห่ง เพื่อย้ายโรงงานออกจากประเทศจีนกลับไปยังญี่ปุ่นหรือไปยังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(อาเซียน)วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานและลดการพึ่งพาการผลิตในประเทศจีนอีกด้วย

Nikkei ระบุว่า รัฐบาลญี่ปุ่นจะจ่ายเงินทั้งสิ้น 70,000 ล้านเยน (653 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือกว่า 20,243 ล้านบาท คำนวณที่ 31 บาทต่อดอลลาร์) ให้กับ 87 บริษัท เพื่อย้ายฐานการผลิต โดยบริษัท 30 รายจะได้รับเงินสำหรับการลงทุนในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ เวียดนาม พม่า ไทยและอื่น ๆ ส่วน อีก 57 โครงการจะย้ายการผลิตกลับไปที่ญี่ปุ่น

ขอบคุร ฐานเศรษฐกิจ