ชมภาพความงดงาม พระราชินี ฉลองพระองค์ ผ้าไหมยกดอกลำพูนลายจงกลนี

เป็นภาพฉลองพระองค์ที่งดงามอย่างหาใครเปรียบไม่ได้ โดยเมื่อวันที่ 28 ก.พ. แฟนเพจเฟซบุ๊ก We love สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ได้โพสต์ภาพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปยังพระบรมมหาราชวัง ในพระราชพิธีทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูร้อน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

โดยระบุข้อความว่า ฉลองพระองค์ชุดไทยจิตรลดา ผ้าไหมยกดอกลำพูน ลายจงกลนี บงกชสวยรวยรสจรดสงสาร คลี่ดอกบานเบ่งแย้มแซมแสงใส บริสุทธิ์ผุดผ่องครองประไพ งามวิไลใดเทียบเปรียบ จงกล

จงกลนี เป็นบัวเชื้ อชาติและสัญชาติไทยที่มีแต่ในประเทศไทยเท่านั้น เรามีหลักฐานอ้างอิงได้ถึงสมัยสุโขทัย มีลักษณะสำคัญก็คือ ดอกสีขาวอม ชมพูอ่อนที่มีกลีบซ้อนกันแน่น เรียกว่ามากที่สุดก็ว่าได้ มีลักษณะพิเศษ คือ บานแล้วไม่หุบเหมือนบัวชนิดอื่น ๆ ส่วนตัวใบทรงรีคล้ายๆ รูปหั วใจ ขอบใบเป็นหยักๆ ที่ไม่สม่ำเสมอ หน้าใบสีเขียว ส่วน หลังใบเป็นสีม่วงแดง

ภาพจาก We love สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ลวดลายผ้ายกลำพูน เป็นการออกแบบเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเป็นสิริมงคลและสื่อ ถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน โดยมากจะเป็นลวดลายดอกไม้เนื่องจากให้ความอ่อนหวานและสื่อถึงบุคลิกภาพ อันอ่อนน้อม ลายดอกไม้จะสมมาตรและเหมาะกับการใช้งานใน หลายๆ ลักษณะ ถ้าเป็นผ้าพันคอก็คลุมได้ทุกด้าน อีกทั้งลายดอกไม้ดูอ่อนหวาน จิตใจของคนไทยอ่อนโยน ดังนั้นความอ่อนหวานของดอกไม้จะเหมาะกับคนไทย และลายดอกไม้นั้นส่งผลถึงความอ่อนไหวต่อจิตใจผู้สร้างสรรค์ผลงานและผู้สวมใส่

ทั้งนี้ท่านดูสง่างามยิ่ง ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ขอบคุณ We love สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี