ราคาทองคำล่าสุดวันนี้ 28 ตุลาคม 2563

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรีกได้ว่า ผันผวนอย่างต่อเนื่องจริงๆ โดยเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซฌชียลต่างติดตาม  ล่าสุดสำหรับ รๅคาทองวันนี้ ร าคาทองคำประจำวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.21 (ครั้งที่ 1) ราคๅทองคำปรั บขึ้น 50 บาท

 

ร าคาทองคำแท่ง รับซื้ อบาทละ 28,100.00 บาท ขๅยออกบาทละ 28,200.00 บาท

 

 

ในส่วนของ ร าคาทองรูปพรรณ รับซื้ อบาทละ 27,591.20 บาท ขๅยออกบาทละ 28,700.00 บาท