บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ แจงชัด ฟาดกลับ อนุสรณ์ เต็มๆ

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซลเชียลต่างต ิดตามและออกความคิดเห็น ล่าสุด จากก รณีที่ก่อนหน้านี้ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ตัดสินใจประกาศลาออกจากมู ลนิธิร่วมกตัญญู ด้วยการไลฟ์สดผ่านทางเพจ ยืนยันไม่มีความคิดที่จะทำเด็ก ตัวเองต้องการยืนหยัดที่จะปกป้องสถาบันต่อไป

ต่อมา อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความตั้งข้อสงสัยของเงินบริจาคช่วยน้ำท่วมเมื่อปี 2562 ระบุว่า มีประชาชนต้องการให้บิณฑ์ แสดงรายละเอียดบัญชีเงินบริจาคน้ำท่วม และ อีกหลายรายการ เพื่อความสบายใจของผู้บริจาค ขอผู้รับรองด้วยครับ และจากการตรวจสอบพบว่า บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ เคยมีการแจกแจงรายละเอียดเงินบริจาคน้ำท่วมเมื่อปี 2562 เอาไว้ดังนี้

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ในฐานะผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษมูลนิธิร่วมกตัญญู พร้อมด้วย ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญูได้แถลงข่าวสรุปยอดเงินบริจาคและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัด โดยบิณฑ์ กล่าวว่า ยอดเงินบริจาคเข้าบัญชี ออมทรัพย์และกระแสรายวัน มียอดเงินบริจาคที่ 422,496,026 บาท หักถอนเงินสดออกแล้วคงเหลือใน บัญชี (วันที่ 9 ธ.ค.62) = 63,075,526 บาท ยอดรวมเงินสดที่รับมอบโดยตรงให้ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ (รวม ณ วันที่ 10 ต.ค. 62) = 4,263,684.25 บาท หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากส่วนเงินสด (9 ธ.ค. 62) = 4,263,684.25 บาท ยอดรวมการเบิกเงินออกจาก บัญชี ธ.กสิกรไทย รวม 36 ครั้ง (รวม ณ วันที่ 9 ธ.ค.62) = 359,420,500 บาท ยอดรวมรายการช่วยเหลือสิ้นสุด ณ จ.อุบลฯ ตั้งแต่ 16 ก.ย.-27 ต.ค.62 (รวม ณ วันที่ 27 ต.ค.) 62 =122,378,500 ยอดรวมรายการช่วยเหลือ จ.ยโสธร ตั้งแต่ 20-29 ต.ค.62 (รวม ณ วันที่ 29 ต.ค.62) = 47,765,000 บาท ยอดรวมรายการช่วยเหลือ จ.อำนาจเจริญ ตั้งแต่ 29 ถึง 30 ต.ค. 62 (รวม ณ วันที่ 30 ต.ค.62) 23,075,000 บาท ยอดรวมรายการช่วยเหลือ จ.ร้อยเอ็ด ตั้งแต่ 5 ถึง 15 พ.ย. 62 (รวม ณ วันที่15 พ.ย. 62) = 96285000 บาท ยอดรวมรายการช่วยเหลือ จ.มหาสารคาม วันที่ 8 พ.ย. 62 (รวม ณ วันที่ 15 พ.ย.62) = 4455000 บาท ยอดรวมรายการช่วยเหลือ จ.ขอนแก่น วันที่ 21 พ.ย. 62 (รวม ณ วันที่ 21พ.ย.62) = 19,710,000 ยอดรวมรายการช่วยเหลือทั้ง 6 จังหวัด = 313668500 บาท ให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยใน 6 จังหวัด 53158 ครัวเรือน ผู้ป่วยผู้พิการ 8707 ราย ช่วยเหลือ วัด/สำนักสงฆ์ 412 แห่ง ยอดเงินสดที่ถอนออก หัก ยอดรวมการช่วยเหลือ หักแล้วคงเหลือ สำรองจ่าย 6120600 บาท ยกยอดเงินสดในบัญชีและเงินสำรอง เพื่อนำมาใช้ในโครงการที่ 3 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 69196126 บาท

สำหรับโครงการช่วยเหลือที่ 3 นั้น บิณฑ์ เปิดเผยว่า ตนเองและคณะทำงานมีความเห็นตรงกันที่จะจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ 18 โรงพยาบาลที่น้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ จัดซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ขั้นสูง จำนวน 18 คัน คันละ 2,350,000 บาท ให้แก่ 18 โรงพยๅบาลในจังหวัดอุบลราชธานี คือ โรงพยๅบาลวารินชำราบ, โรงพยบาลสว่างวีระวงศ์, โรงพยๅบาลพิบูลมังสาหาร, โรงพย าบาลเขื่องใน, โรงพย าบาลดอนมดแดง, โรงพย าบาลม่วงสามสิบ, โรงพย าบาลตาลสุม, โรงพย าบาลเหล่าเสือโก้ก, โรงพย าบาลน้ำขุ่น, โรงพย าบาลตระการพืชผล, โรงพย าบาลน้ำยืน, โรงพย าบาลบุณฑริก, โรงพย าบาลโขงเจียม, โรงพย าบาลสิรินธร, โรงพย าบาลโพธิ์ไทร, โรงพ ยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม, โรงพย าบาลเขมราฐ

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ รวมเป็นเงิน 42,300,000 บาท

มอบเครื่องมือแพทย์ให้แก่ 20 หน่วยงานดังนี้

1.) โรงพย าบาลสรรพสิทธิประสงค์ เครื่องช่วยหายใจขนาดใหญ่ 2 เครื่อง รวมมูลค่า 1,590,000 บาท

2.) โรงพย าบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ เครื่องช่วยหายใจขนาดใหญ่ 1 เครื่อง รวมมูลค่า 795,000 บาท

3.) โรงพย าบาลวารินชำราบ เครื่องช่วยหายใจขนาดใหญ่ 2 เครื่อง รวมมูลค่า 1,590,000 บาท

4.) โรงพย าบาลเดชอุดม เครื่องช่วยหายใจขนาดใหญ่ 1 เครื่อง รวมมูลค่า 795,000 บาท

5.) โรงพย าบาลตระการพืชผล เครื่องช่วยหายใจขนาดใหญ่ 1 เครื่อง รวมมูลค่า 795,000 บาท

6.) โรงพย าบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ เครื่องช่วยหายใจขนาดกลาง 1 เครื่อง รวมมูลค่า 435,000 บาท

7.) โรงพย าบาลพิบูลมังสาหาร เครื่องช่วยหายใจขนาดกลาง 2 เครื่อง รวมมูลค่า 870,000 บาท

8.) โรงพย าบาลศรีเมืองใหม่ เครื่องช่วยหายใจขนาดกลาง 2 เครื่อง รวมมูลค่า 870,000 บาท

9.) โรงพย าบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าบ่อแบง อ.ตระการพืชผล ยูนิตทำฟัน 1 ชุด มูลค่า 250,000 บาท เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง มูลค่า 4,000 บาท รวมมูลค่า 254,000 บาท

10.) โรงพย าบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพไทย อ.เมืองอุบลราชธานี ยูนิตทำฟัน 1 ชุด มูลค่า 250,000 บาท เตียงตรวจภายใน 1 ชุด มูลค่า 18,000 บาท รวมมูลค่า 268,000 บาท

11.) โรงพย าบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ ยูนิตทำฟัน 1 ชุด มูลค่า 250,000 บาท

12.) โรงพย าบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกินเพล อ.วารินชำราบ ยูนิตทำฟัน 1 ชุด มูลค่า 250,000 บาท

13.) โรงพย าบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด อ.น้ำขุ่น ยูนิตทำฟัน 1 ชุด มูลค่า 250,000 บาท

14.) โรงพย าบาลส่งเสริมประจำตำบลหนองฮาง อ.ม่วงสามสิบ เครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล ขนาดเล็ก 3 เครื่อง เครื่องละ 3,000 บาท อุปกรณ์ทำแผล 5 ชุด ชุดละ 3,000 บาท รวมมูลค่า 24,000 บาท

15.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเมือง อ.ดอนมดแดง เตียงตรวจผู้ป่วย พร้อมบันได 1 ชุด มูลค่า 15,000 บาท เตียงตรวจภายใน 1 ชุด มูลค่า 18,000 บาท รวมมูลค่า 33,000 บาท

16.) โรงพย าบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเทียม เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร/นาที 1 ชุด มูลค่า 35,000 บาท เตียงผู้ป่วย 3 ไกร์ มือหมุน 2 ชุด ชุดละ 20,000 บาท รวมมูลค่า 75,000 บาท

17.) โรงพย าบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตบหู อ.นาจะหลวย เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร/นาที 1 ชุด มูลค่า 35,000 บาท เตียงผู้ป่วย 3 ไกร์ มือหมุน 2 ชุด ชุดละ 20,000 บาท รวมมูลค่า 75,000 บาท

18.) โรงพย าบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างแก้ว อ.พิบูลมังสาหาร หม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ ขนาด 50 ลิตร 1 ชุด มูลค่า 85,000 บาทชั้นวางยา 1 ชุด มูลค่า 6,000 บาท รวมมูลค่า 91,000 บาท

19.) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินีไร่ใต้หม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ ขนาด 50 ลิตร 1 ชุด มูลค่า 85,000 บาท เครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล ขนาดเล็ก 15 เครื่อง เครื่องละ 3,000 บาท เครื่องตรวจเบาหวาน 15 เครื่องเครื่องละ 3,000 บาท รวมมูลค่า 175,000 บาท

20.) โรงพย าบาลสรรพสิทธิประสงค์ รถยนต์กระบะ MG4WD พร้อมอุปกรณ์เผชิญสาธารณภัยครบชุด มูลค่า 1,250,000 บาท ชุดกระโจมสาธารณภัย พร้อมอุปกรณ์รวมเทรเลอร์และตู้อุปกรณ์ รวมมูลค่า 1,170,000 บาท รวมมูลค่า 2,420,000‬ บาท

มอบเรือท้องแบน ขนาด 16 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประจำเรือ มูลค่าชุดละ 385,600 บาท ให้แก่ องค์กรสาธารณกุศล4 หน่วยงาน คือ 1.)มูลนิธิจีจัมเกาะ จ.อุบลราชธานี 2.)มูลนิธิสว่างบูชา จ.อุบลราชธานี 3.)มูลนิธิศิษย์พระจี้กง (จี้กงเหล่าเสือโก้ก) จ.อุบลราชธานี 4.)พุทธญาณสมาคม “เต็กก่า” จีเยี้ยงเกาะ จ.ขอนแก่น รวมมูลค่า 1,542,400 บาท, มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ชุด และเครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง ให้แก่ โรงเรียนบ้านคูสว่าง ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ รวมมูลค่า 77,290 บาท, มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด และเครื่องปริ้นเตอร์ 2 เครื่อง ให้แก่ สถานีตำรวจขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด รวมมูลค่า 36,980‬ บาท, สนับสนุนอาคารเรียนทดแทนหลังเก่าที่ถูกไฟไหม้ เมื่อวันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งอาคารเรียนหลังใหม่เป็นแบบ สปช.102/26 ชั้นเดียว 4 ห้องเรียนรวมครุภัณฑ์ ห้องน้ำและเสาธง ให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองบก สพป.อบ.1 ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ อุบลราชธานี รวมมูลค่า 2,250,000 บาท, สนับสนุนการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้แก่ ด.ญ.นิติยา แสงกล้า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหวาง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ที่เรียนดีแต่ยากจน ปัจจุบันพักอาศัยอยู่เพิงพักในทุ่งนา รวมมูลค่า 85,000 บาท, สมทบทุนสร้างอนุสาวรีย์ จ.อุบลราชธานี รวมมูลค่า 1,000,000 บาท สมทบทุนสร้างโดมอเนกประสงค์ ให้แก่ โรงเรียนบุณฑริกวิทย าคาร ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี รวมมูลค่า 1,500,000 บาท

มอบเครื่องกระตุกหัวใจชนิดไฟฟ้า (AED) มูลค่า 65,000 บาท ให้แก่ โรงพย าบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี 3 เครื่อง, โรงพย าบาลสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จ.ร้อยเอ็ด 3 เครื่อง, มูลนิธิจีจัมเกาะ จ.อุบลราชธานี 1 เครื่อง, มูลนิธิสว่างบูชา จ.อุบลราชธานี 1 เครื่อง, มูลนิธิศิษย์พระจี้กง (จี้กงเหล่าเสือโก้ก) จ.อุบลราชธานี 1 เครื่อง, มูลนิธิฯ ในภาคอีสานมูลนิธิละ 1 เครื่อง รวม 15 เครื่อง รวมมูลค่า 1,560,000 บาท

สมทบทุนในการก่อสร้างบ้านให้กับประชาชนที่ยากไร้ ซึ่งประสบอุทกภัยจนบ้านเสียหาย คือ นางพรวลี พุทธสิงห์ บ้านหัวคู ม.4 ต.บึงเกลือ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด รวมมูลค่า 40,000 บาท สนับสนุนการก่อสร้างบ้านให้กับผู้ป่วยยากไร้ นางดาวัลย์ สารบรรณ์ อายุ 48 ปี ที่บ้านโพนสว่าง ต.ศรีวิลัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด รวมมูลค่า 85,000 บาท มอบเงินสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารนิติเวช โรงพย าบาลร้อยเอ็ด เป็นอาคาร 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 585 ตารางเมตร รวมมูลค่า 5,000,000 บาท