พระองค์เจ้านโรดม พงสุริย า เจ้าหญิงแห่งกัมพูชา

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 สำนักพระราชวังกัมพูชา แถลงการณ์ว่า พระองค์เจ้านโรดม พงสุริย า (Princess Norodom Pongsoriya) พระภาติยะ (หลาน) ใน พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี กษัตริย์กัมพูชาพระองค์ปัจจุบัน ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทย าลัยการเศรษฐศาสตร์และธุรกิจระหว่างประเทศ หรือ UIBE (University of International Business and Economics) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

พระองค์เจ้านโรดม พงสุริย า ทรงประสูติเมื่อปี 2540 ทรงเป็นพระธิดา ใน สมเด็จพระมเหศวรนโรดม จักรพงศ์ พระเชษฐาต่างพระมารดา ของ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี กับ นักนาง มุนีเร็ม พระชาย าพระองค์ที่ 6 และเป็นทาย าทพระองค์ที่ 12 จากพระโอรสและพระธิดาทั้งหมด 13 พระองค์

สำนักพระราชวังกัมพูชา ยังได้เผยแพร่พระรูปของ พระองค์เจ้านโรดม พงสุริย า เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการสำเร็จการศึกษาของพระองค์

ภาพจาก Royal du Cambodge

ภาพจาก Royal du Cambodge

ขอบคุณข้อมูลจาก Royal du Cambodge