รับไม่ได้ทั้งประเทศ หลังตอบคำถาม

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามแ ละต้องบอกว่า อะไรที่ขึ้นไปสูง หล่นลงมา ก็เจ็บเป็นธร รมดา

โดยใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ ทำให้เสื่อมเสียสภาพป่าสงวน หากบุกรุกพื้นที่ไม่เกิน 25 ไร่ มีอัตราโทษจำ คุ กต้งแต่ 1-10 ปี

ควา มผิ ด พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 54 และมาต รา 55 กรณีก่อสร้าง แผ่วถ างป่า และเข้าไปครอบครอ งป่าที่ถูกแผ่วถาง มีอัตร าโท ษจำคุ กตั้งแต่ 2-15 ปี รายงานข่าวแจ้งว่าลุงพลยื่นคำร้องขอประกันตัวชั่วคราว 

ซึ่งทางพนักงานสอบสวนของ สภ.กกตูม อยู่ระหว่างพิจารณาคำร้องโดยคาดว่าลุงพลน่าจะได้รับการป ระกั นตัวกลับไปพักผ่อนที่บ้านพัก 

และรายงานว่าลุงพลได้ประกันตัวออกมาแล้ว จำนวนเงิน 100000 บาท

ล่าสุดชาวำเอาโซเชียลถึงกับส่ายหน้าหลังเห็นคำพูดนายไชย์พล  วิภา หลังนักข่าวสั มภาษณ์กรณีสร้างพ ญานาค นายไชย์ พลบอกว่าไม่ไ ด้กังวลอะไร ทุกอย่างทำเ พื่อส่วนรวมไม่ได้ทำ เพื่อตัวเอง แ ละบอกอีกว่าก็ค นดังอะเนาะ

 

ภาพจาก The Mysterious Murder Cases ไทยรัฐนิวส์โชว์

คลิป