ลุงพล ปักธู ปกลับหัว

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก หลังจาก เปิดใจลุงพลเมื่อเช้าก่อนขึ้น ก่อนที่จะเดินทางไปสาบาน ที่วัดภูผาเเอก ซึ่งมีการเดินทางไปสาบานกัน ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น พ่อแม่ น้องชมพู่ ตายาย น้าแต และชาวบ้าน รวมถึงตัว (ลุงพล) เอง ขณะที่บรรยากาศในวัด มีชาวบ้านจำนวนมาก รวมไปถึง ประชาชนต่างจังหวัดที่ไปให้กำลังให้ (ลุงพล) ขณะที่ มีการทำพิธี ส าบ าน มีอะไรเกิดขึ้นมากมาย ขณะช่วงเวลาหนึ่งในการทำพิธี (ลุงพล)ไม่กล่าวชื่อตัวเอง และไม่ดื่มน้ำส าบ าน เกิดข้อสงสัย กัน คือ ลุงพล มีการปักธูป กลับหัว ทำให้ งง เเละ สงสัย เกิดคำถาม ตามมา แต่ ตอนนี้ ยังไม่ได้รับการชี้เเจ้งจากลุงพล อย่างไรแล้ว รอติดตาม ฟังคำตอบกันในข่าวช่วงค่ำอีกทีครับ

ปักธู ปกลับหัว

ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้

ไปส าบ านที่วัดผูผาแอก บ้านกกกอกต.กกตูม จ.มุกดาหาร ในส่วนกรณีการปักธู ปกลับหัว โดย ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยให้ข้อมูลเรื่องนี้กับทางช่อง3 เกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องของการปักธู ปกลับหัว เมื่อครั้งค ดีขนมจีน ที่ ย่านบางพลี จ.สมุทรปราการ

ซึ่ง ศ.ดร.วัชระ ได้ให้ข้อมูลอันน่าสนใจหลายประการ โดย ศ.ดร. วัชระ กล่าวว่า “เท่าที่ทราบมา ความเชื่อเกี่ยวกับการปักธู ปกลับหัวมีหลายความเชื่อ ส่วนมากเป็นความเชื่อทางไส ยศ าสตร์ที่มีมาช้านาน แต่ปัจจุบันไม่ค่อยได้ยินว่ามีคนทำ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ ศ w ศ.ดร. วัชระ ยังกล่าวอีกว่า ความเชื่อเกี่ยวกับการปักธู ปกลับหัวนั้น มี 3 ประการ คือ

พิธีสาบาน

ทุกคนพร้อม

ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้

1. เป็นการสะก ดวิ ญญ าณเพื่อไม่ให้มาทำร้ ายผู้ปักธู ป หรือเพื่อไม่ให้มาเรี ยกร้ องทวงความยุติธรรม

2. เป็นการทำเพื่อให้คนฟื้นคืนชีพ

3. เป็นการแสดงการไม่ให้อ โ หสิกร รมหรือไม่ยกโท ษให้ นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับการปัก ธูปกลับหัวอีก 2 ประการ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง คือ

1. เป็นการแสดงการไ ม่ยอมรับคำตัดสิน

2. เป็นการเชิญเ ร่ร่อ น หรือไร้ญาติมารับเครื่องเซ่ นไห ว้ การปักธู ปกลับหัวตามความเชื่อเหล่านี้เป็นความเชื่อทางไส ยศา สตร์ การปักธู ปกลับหัวในกรณีงาน ศ w เป็นสิ่งไม่ควรทำ เพราะขั ดกับประเพณีที่นิยมทำกันโดยทั่วไป ซึ่งจะทำให้ญาติผู้เสี ย และผู้พบเห็น ก ลัว ไม่พอใจ ส่วนมากเป็นการกระทำโดยเจตนาไ ม่ดี นอกจากนั้นการปักธู ปกลับหัวก็ไม่ใช่คำสอนทางพระพุทธศาสนา และในกรณีทำด้วยเจตนาไม่ดี ยังขัดกับคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่สอนให้คนเมตตา ช่วยเหลือกัน และให้อภั ยกัน ไม่ทำร้า ยกัน อีกด้วย ศ.ดร. วัชระ ทิ้งท้าย