หมอเผย หวั่นแรงงานแห่เข้าไทย

ถือเป็นประเด็นใหม่ที่ได้รับความสนใจอย่างมากในตอนนี้ เมื่อไม่นานนี้เพจ เรื่องเล่าหมอชายแดนได้ออกมาเผยถึงสถานการณ์แพร่ของ c๐vid ระบุว่า ตอนนี้ประเทศพม่าต้องเผชิญกับสถานการณ์ c๐vid ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย เพิ่มมากกว่าร้อยเคสในสองวัน สิ่งที่เจอคือยังมีคนพม่าลอบข้ามเข้าไทย ทุกวันก็มีคนป่วยข้ามมา ทั้งพูดความจริงและโ กหก ตรวจ PCR ทุกวันโชคดีที่ยังไม่เจอผลบวก

ที่สำคัญ ยังมีคนไทยบางกลุ่มข้ามไปฝั่งพม่าได้อิสระ นอกจากจะไปรับโรคให้ตัวเองป่วย พวกเขาคือตัวนำโรคสำคัญของประเทศไทย ตอนนี้แม่สอดอยู่ในสถานการณ์ที่มีโอกาสมากอันดับหนึ่งแล้วค่ะสังคมนี้ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง ถึงเวลาต้องช่วยกันแล้ว ลด ละ ผลประโยชน์ส่วนตนลงบ้างเถอะค่ะ

ข้อความนี้อาจจะไม่สวยงามเหมือนข้อความอื่นๆที่เคยเขียนมา แต่มันคือความจริงค่ะปิดด่านก่อน ทุกวันนี้ยังมีรถขนส่งสินค้าเข้าออกได้อยู่ควรปิดชั่วคราวปิดแมสล้างมืองดออกชุมชนโดยไม่จำเป็น และงดไปในที่แออัดงดใกล้ชิดกับประชากรกลุ่มเสี่ยง คนพม่า คนที่มาจากฝั่งพม่า

ขอบคุณที่มาจาก เรื่องเล่าหมอชายแดน