เปิดกลุ่มที่ได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มระยะ 2 ก่อนสิ้นเดือนนี้

ยังคงได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่อง จากกรณี ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการจ่ายเงินเยียวย าผู้ประกันตนมาตรา 33 ว่า ครม.อนุมัติเงินชดเชยรายได้ แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจ ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวย าฯ ของกระทรวงแรงงาน

โดยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความช่วยเหลือ คือ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของกองทุนประกันสังคม ที่เป็นลูกจ้างของสถานประกอบการที่ต้องตกงานหรือถูกเลิกจ้าง และไม่ได้รับเงินทดแทนจากกองทุนประกันสังคมกรณีว่างงาน เนื่องจากจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ไม่ครบ 6 เดือนตามเงื่อนไข

สำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับเงินชดเชยครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 59,776 คน ซึ่งสำนักงานประกันสังคม จะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (มิ.ย. – ส.ค. 63) รวมเป็นเงิน 15,000 บาท โดยจ่ายเพียงครั้งเดียว

โดยกลุ่มที่จะได้รับเงินนั้นคาดว่าเป็นปลายสิ้นเดือนนี้นั้น คือกลุ่มที่จะได้ 5,000 ในเดือนแรก โดยจ่ายเป็นระยะเวลา 3 เดือน นับจากสิ้นเดือนกรกฎาคมหรือต้นเดือนสิงหาคมนั้น โดยคือ 2 กลุ่ม

สำหรับประชาชน ที่ต้องการเงินเยียวช่วยเหลือ จะต้องมีเงื่อนไขได้รับเงินเพิ่มตามนี้ 2 ข้อคือ

1. กลุ่มผู้ประกันตนที่ทำงานไม่ถึง26วัน

2. กลุ่มรับค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 8,138 บาท มีจำนวนทั้งหมด 86,128 คน

ขอบคุณแหล่งที่มา ประกันสังคม / ข่าวไทย