เปิดวิธี เราชนะ ลงทะเบียนง่าย 3 ขั้นตอน ลงได้แล้วพรุ่งนี้

จากที่ทางด้าน รัฐบาลประกาศมาตรการเยียวย ระลอกใหม่ ผ่านโครงการ เราชนะ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจำนวน 31.1 ล้านคน โดยรัฐบาลจะสนับสนุนวงเงินเยียวยา 3,500 บาท ต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จะได้รับวงเงินช่วยเหลือตลอดระยะโครงการฯ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยไม่ต้องลงทะเบียน

2. กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (G-Wallet) แอปพลิเคชันเป๋าตัง

3. กลุ่มผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่เคยลงทะเบียนโครงการ คนละครึ่ง และเราเที่ยวด้วยกัน จะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ

วันนี้เราจะมานะนำวีธการลงทะเบียนแบบง่ายๆ พร้อมกับขั้นตอนลงทะเบียน เว็บไซค์ เราชนะ ในวันที่ 29 ม.ค.นี้

1.เข้าเว็บ www. เราชนะ .com

2.ใช้เลขบัตร ปชช. รหัสหลังบัตร วันเดือนปีเกิด เบอร์โทร

3.กรอก OTP รอผล

ส่วนผู้ที่มีบัตรสวัสดิการ #คนละครึ่ง #เราเที่ยวด้วยกัน ไม่ต้องลงทะเบียน ถ้าลงทะเบียนระบบจะแจ้งว่า ท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่