เพิ่มเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน

เป็นที่แน่นอนกันแล้วว่าวันนี้ (28 ก.ย. 2563) ที่ทำเนียบรัฐบาล รายงานข่าวแจ้งว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมศบค.ชุดใหญ่ โดยมี พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย

รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมหารือถึงประเด็นที่สำคัญๆ หลายเรื่อง อาทิ สถานการณ์การ ในประเทศต่างๆ ที่อยู่ใกล้กับไทย กรณีการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ที่จะครบกำหนดในวันที่ 30 ก.ย.2563 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ขย ายเวลาการบังคับใช้พ.ร.ก.ดังกล่าวต่อไปอีก 1 เดือน ซึ่งจะครอบคลุมตลอดเดือนต.ค.2563 เพราะยังถือเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุข ตามที่ศบค.ชุดเล็กเสนอมา ซึ่งถือเป็นการต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินครั้งที่ 6