3 ขั้นตอนง่ายๆ เช็กสิทธิ์ รับเงินประกันสังคม 15000

อีกหนึ่งโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์นี้หลังจากที่สำนักงานประกันสังคม เตรียมจ่ายเงินจำนวน 15,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน และเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากโครงการใดๆ มาก่อน ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โพสต์เผยแพร่ว่า

สำนักงานประกันสังคม

ประกันสังคม เตรียมโอนเงินชดเชยรายได้ 1.5 หมื่น ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ เริ่มต้นในวันที่ 28 ส.ค.63 นี้

– ผู้ประกันตนที่ใช้ธนาคารกรุงไทยจะได้รับภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2563

– ผู้ประกันตนที่ใช้ธนาคารอื่นๆ จะได้รับภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

สำหรับวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ประกันตน มาตรา 33 ว่าได้รับสิทธิ์นี้หรือไม่นั้น มีวิธีเช็ก ดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์การตรวจสอบของสำนักงานประกันสังคม คลิก

2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และรหัส 6 หลัก ให้ตรงกับรูปภาพ แล้วกด ตรวจสอบสิทธิ์

3. ผลการตรวจสอบจะโชว์ขึ้นมาให้เห็น มีทั้งหมด 2 แบบด้วยกัน คือ

แบบแรก ได้รับสิทธิ์ จะมีข้อความขึ้นมาว่า เลขบัตรประชาชน XXXXX ได้รับสิทธิ์ และมีเครื่องหมายถูกสีเขียว

แบบที่สอง ไม่ได้รับสิทธิ์ จะมีข้อความขึ้นมาว่า เลขบัตรประชาชน XXXXX ไม่ได้รับสิทธิ์ และมีเครื่องหมายกากบาทสีแดง

ทั้งนี้ใครที่เข้าข่ายมีสิทธิ์รับเงินชดเชยจากประกันสังคม มาตรา 33 สามารถเช็กสิทธิ์ง่ายๆกันได้เลย

ขอบคุณ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน / สยามสตรีท