กรุงไทย แจง หลังถูกโวยสแกนหน้าแอปฯ เป๋าตัง ไม่ผ่าน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซฌชียลต่างติดตามและออกความคิดเห็น  เรียกได้ว่า บันเทิงใจกันเลย ทีเดียว ล่าสุด จากเสียงสะท้อน ของโครการ คนละครึ่ง พบว่า ประชาช นบางส่วนไม่สามารถยืนยันตัวตนและสแกนใบหน้าผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง เพื่อใช้จ่ายได้ ส่งผลให้หลายคนต้องเดินทางไปสาขาธนาคารกรุงไทย เพื่อยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่จนมีผู้ใช้บริการแน่นขนัดนั้น

ล่าสุด วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบและทำระบบของแอปฯ เป๋าตัง ได้ชี้แจงพร้อมยืนยันว่า ระบบไม่ได้มีปั ญหา แต่รูปตามหน้าบัตรประชาชนในปัจจุบันของผู้ที่มีสิทธิคนละครึ่ง อาจไม่ตรงกับรูปใบหน้าตัวจริงเท่านั้น เช่น บัตรประชาชนมีอายุหลายปีผ่านมาแล้ว เป็นต้น จึงเข้ามาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่สาขาธนาคารกรุงไทย

ทั้งนี้ได้รับข้อมูลมาว่า ผู้มีสิทธิคนละครึ่งได้ลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตัง ผ่านแล้วถึง 80% มีเพียง 20% ที่ยังไม่สามารถลงทะเบียนได้ ขั้นตอนการใช้แอปฯ เป๋าตัง มีความจำเป็นต้องยืนยันตัวตนว่า เจ้าของบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเป็นผู้ใช้จริง เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภั ยของผู้ลงทะเบียน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีขั้นตอนการสแกนใบหน้าว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับรูปบนบัตรประชาชน

อย่างไรก็ดี หากประชาชนที่มี Krungthai NEXT หรือ บัตรเอทีเอ็มกับธนาคารกรุงไทยอยู่แล้วก็สามารถยืนยันตัวตนได้โดยไม่เป็นต้องสแกนใบหน้าได้ อีกทั้ง หากเป็นผู้ใช้งานแอพฯ เป๋าตังเดิมอยู่แล้ว และจำรหัสผ่านได้จะสามารถเข้าใช้งานได้จากรหัสผ่านที่เคยระบุไว้โดยไม่ต้องสแกนหน้า

จากเสียงสะท้อนมาตรการ คนละครึ่ง พบว่า ประชาชนบางส่วนไม่สามารถยืนยันตัวตนและสแกนใบหน้าผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง เพื่อใช้จ่ายได้ ส่งผลให้หลายคนต้องเดินทางไปสาขาธนาคารกรุงไทย เพื่อยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่จนมีผู้ใช้บริการแน่นขนัดนั้น

ล่าสุด วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบและทำระบบของแอปฯ เป๋าตัง ได้ชี้แจงพร้อมยืนยันว่า ระบบไม่ได้มีปัญหา แต่รูปตามหน้าบัตรประชาชนในปัจจุบันของผู้ที่มีสิทธิคนละครึ่ง อาจไม่ตรงกับรูปใบหน้าตัวจริงเท่านั้น เช่น บัตรประชาชนมีอายุหลายปีผ่านมาแล้ว เป็นต้น จึงเข้ามาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่สาขาธนาคารกรุงไทย

ทั้งนี้ได้รับข้อมูลมาว่า ผู้มีสิทธิคนละครึ่งได้ลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตัง ผ่านแล้วถึง 80% มีเพียง 20% ที่ยังไม่สามารถลงทะเบียนได้ ขั้นตอนการใช้แอปฯ เป๋าตัง มีความจำเป็นต้องยืนยันตัวตนว่า เจ้าของบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเป็นผู้ใช้จริง เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของผู้ลงทะเบียน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีขั้นตอนการสแกนใบหน้าว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับรูปบนบัตรประชาชน

อย่างไรก็ดี หากประชาชนที่มี Krungthai NEXT หรือ บัตรเอทีเอ็มกับธนาคารกรุงไทยอยู่แล้วก็สามารถยืนยันตัวตนได้โดยไม่เป็นต้องสแกนใบหน้าได้ อีกทั้ง หากเป็นผู้ใช้งานแอพฯ เป๋าตังเดิมอยู่แล้ว และจำรหัสผ่านได้จะสามารถเข้าใช้งานได้จากรหัสผ่านที่เคยระบุไว้โดยไม่ต้องสแกนหน้า