รมว.แรงงาน เคาะช่วย ม.33 รับ 4,000

เป้นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซ เชี่ยลต่างติดตามและต้องบอกว่าดีมากครับท่าน ล่าสุด จากกรณีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หารือกับ นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทร วงการคลัง และเลขาธิการสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

หรือสภาพัฒน์ ตามคำสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐนตรี เรื่องหาแนวทางการช่วยเหลือ เยียวยาผู้ประกันสังคมตามมาตรา 33 จำนวน 11 ล้านคน นั้น โดยวาระหารือการช่วยเหลือ ยังไม่ได้ข้อยุติ ว่าจะมีรูปแบบกา รช่วยเหลือเป็นเม็ดเงิน หรือรูปแบบอื่น ๆ

 

ล่าสุดวันที่ 29 ม.ค.64 นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการช่วยเหลือ และเยียวยาผู้ประกั นตนตามม าตรา 33 ที่ได้รับผลก ระทบจากว่า กระทร วงแรงงานหารือสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แล้ว

เกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 33 ในช่วงสถานการณ์ CV-19 ให้ ได้รับเงินเยียวย า 3,500 หรือ 4,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 เดือน

โดยสศช.จะนำรายละเอียดข้อมูลกลับไปหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง เพื่อสรุปตัวเลขและงบประมาณ คาดว่าสัปดาห์หน้าจะได้ข้อสรุป

หลังจากนั้นจะเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ เบื้องต้นมีจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 ประมาณ 11 ล้านคน