หมอยงเตือน โควิ ด 19

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ระบุว่า โควิ ด-19 ได้คืบคลานเข้ามาใกล้ประเทศไทยมากขึ้น

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ

เราจะเห็นได้ว่ามีการระบ าดอย่างมากเกิดขึ้นในประเทศอินเดีย เข้าสู่บังกลาเทศ และขณะนี้ได้เข้ามาสู่ในประเทศ พม่า ที่เมืองยะไข่ ที่เป็นเขตติดต่อกับบังคลาเทศ และจะคืบคลานเข้าสู่ประเทศ พม่า อัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยในพม่า เพิ่มขึ้นเป็นแบบก้าวกระโดด และคงจะหนีไม่พ้นการระบ าดใหญ่ต่อมา

ในอดีตที่ผ่านมา โควิ ด-19 เข้าสู่ประเทศไทยด้วยการบินมา เรามีมาตรการในการกักกันได้ดีมาก มี State quarantine ป้องกันได้เป็นอย่างดี

ต่อไปนี้ โควิ ด-19 จะเข้าสู่ประเทศไทยด้วยการเดินมา เพราะเรามีดินแดนธรรมชาติ อันยาวไกลที่เชื้ อจะได้เดินทางเข้ามา

ไม่ว่าจะเป็นเดินมา หรือนั่งเรือมา หรือว่ายน้ำมา ยกตัวอย่างเช่นไข้ปวดข้อยุงลายสายพันธุ์ที่ระบาดของบ้านเรา ก็เป็นสายพันธุ์ที่เกิดก่อนในต่างประเทศแล้วค่อยระบาดเข้าสู่ประเทศไทย

นับแต่นี้ต่อไป เราจะต้องมีมาตรการที่เข้มแข็งขึ้น ในการควบคุมโร ค ถ้ามีการพบภายในประเทศไทย จะต้องควบคุมให้เกิดการระบา ดให้น้อยที่สุด ให้ระบบสาธารณสุขรองรับได้

ประชาชนทุกคนสามารถดำรงชีวิต ทำมาหากินได้ และเกิดความสู ญเสี ยให้น้อยที่สุด

ทุกคนต้องช่วยกัน อย่าลืมเรื่องระเบียบวินัย ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ กำหนดระยะห่างของบุคคลและสังคม เพื่อการแพร่กระจายของโรคให้น้อยที่สุด