โรงเรียนสารสาสน์ฯ เปลี่ยนผู้บริหารใหม่ยกชุด

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ทางด้านผู้บริหารส่วนกลาง และคณะอาจารย์ของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี ได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวกรณีจ้างครูโดยไม่มีใบอนุญาต ของทั้งครูจุ๋ม ครูพี่เลี้ยง และครูคนอื่น ๆ ในโรงเรียนรวมถึงครูต่างชาติด้วย

นางนิษฐา อยู่คง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ออกมาขออภัยกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งทางโรงเรียนได้เชิญครูจุ๋ม และครูมาร์วิน ออกจากโรงเรียนแล้ว และพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของตำรวจกับครูจุ๋ม และครูทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 คน

ด้าน อ.วารุณี เผือกเทศ ผู้บริหารโรงเรียน ระบุว่า ทางโรงเรียนจะปรับปรุงในการพัฒนางานบุคลากรแผนกปฐมวัย อาทิ การดูแลตรวจสอบ ติดตามการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิด มีมารตการต่อครูไม่ดี ใช้เทคโนโลยีตรวจสอบ สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน-ผู้ปกครอง ให้ผู้ปกครองเข้าสังเกตการสอนให้มากขึ้น พัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพการสอน มีจริยธรรม ใช้วาจาที่เหมาะสม ไม่ลงโทษรุนแรง คัดเลือกครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านปฐมวัย มีจิตวิทยา

ขณะที่ ดร.วริศนันท์ เดชปรางประสงค์ ตัวแทนกองอำนวยการส่วนกลาง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ แถลงว่า ทางกองกลางต้องขออภัยอย่างสุดซึ้ง หลังจากเข้าร่วมเข้ารับฟังคำแนะนำจาก รมช.ศธ. ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า ระบบบริหารจะมีการปรับโครงสร้างผู้บริหารใหม่ เป็นชุดที่สามารถดำเนินการได้มีประสิทธิภาพ โดยจะจัดทีมบริหารจากส่วนกลางเข้ามาบริหารใหม่

รับฟังปัญหาจากผู้ปกครอง เพื่อแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว ยินดีที่จะรับผิดชอบ ทางโรงเรียนขอโอกาสในการแก้ไขปรับปรุง แต่หากผู้ปกครองท่านใดไม่สบายใจ และคิดว่าไว้ใจไม่ได้แล้ว ทางโรงเรียนยินดีที่จะรับผิดชอบในเรื่องค่าเทอมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ตอบคำถามผู้ปกครองถึงเรื่องการคัดเลือกครูเข้ามาสอน มีใบประกอบวิชาชีพหรือไม่ ว่าคนที่เป็นพี่เลี้ยงจะไม่มีใบประกอบวิชาชีพ แต่ทางโรงเรียนได้ทำเรื่องผ่อนผันทุก ๆ 2 ปี และให้ครูพัฒนาศักยภาพของตัวเอง เพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครู ทำให้ผู้ปกครองหลายรายไม่พอใจ เนื่องจากครูจุ๋มได้รับการผ่อนผันใบประกอบวิชาชีพมาถึง 8 ปี ทำไมทางโรงเรียนถึงปล่อยมาได้อย่างไร พร้อมเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการช่วยตรวจสอบ โดยหลังจากนี้เตรียมที่จะย้ายโรงเรียนลูก