พบดาวเคราะห์น้อย อะโพฟิส เร่งความเร็วจนอาจชนโลก

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องบอกว่า ชาวโซฌชียลและคนทั่วโลกต่างติดตาม บอกได้เลยว่า เรื่องนีหนักกว่าพายุแน่นอน  ตอนนี้วิวัฒนาการของ มวลมนุษย์ไปไกลจริงๆ ซึ่งตรงนี้ เป็น การคาดการณ์ โดยการคำนวน ของนักวิทยาศาสตร์ ที่พบดาวเคราะห์น้อย อะโพฟิส เร่งความเร็ว จนอาจช นโลก 48 ปีข้างหน้า เมื่อวันที่ 29 ต.ค.63 เว็บไซต์เดอะ ซัน รายงานว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์ เชื่อว่าดาวเคราะห์น้อยมหันตภัยขนาดใหญ่ ดาวเคราะห์น้อย 99942 ที่ถูกตั้งชื่อว่า อะโพฟิส หรือ อสรพิษยักษ์-สัญลักษณ์ของสิ่งเลวร้ายทั้งปวงในตำนานอียิปต์โบราณ กำลังมีการเร่งความเร็วขณะพุ่งมายังโลก และอาจจะชนกับโลกของเราในปี ค.ศ.2068 หรืออีก 48 ปีข้างหน้า

ก่อนหน้านี้ บรรดานักดาราศาสตร์มีความมั่นใจว่า ดาวเคราะห์น้อย อะโพฟิส ซึ่งมีลักษณะคล้ายรูปถั่ว ความยาวประมาณ 1,213 ฟุต หรือเกือบ 400 เมตร จะไม่ช นโลก

ทว่ามาขณะนี้นักดาราศาสตร์ได้ค้นพบว่าดาวเคราะห์น้อยมหันตภัยดวงนี้มีการเบี่ยงออกนอกเส้นทาง และเร่งความเร็ว ซึ่งหากดาวเคราะห์น้อยอะโพฟิสชนโลกในอนาคต คาดว่าจะก่อให้เกิดพลังเท่ากับระเบิ ด TNT ขนาด 1,200 ล้านตัน หรือเท่ากับระเบิดนิวเคลียร์ที่สหรั ฐฯถล่ มเมืองฮิโรชิมา  ประมาณ 8,000 ลูก

ดร.เดฟ โธเลน นักดาราศาสตร์ ซึ่งได้ร่วมค้นพบดาวเคราะห์น้อยอะโพฟิส ในปี 2547 กล่าวว่า ดาวเคราะห์น้อยอะโพฟิสกำลังเบี่ยงออกนอกเส้นทางโคจร ประมาณ 170 เมตรต่อปี ซึ่งทำให้มีโอกาสจะช นกับโลกในปี 2611 ขณะที่องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรั ฐฯ (นาซา) ได้จัดให้ดาวเคราะห์น้อยอะโพฟิส อยู่ในอันดับ 3 ของดาวเคราะห์น้อยที่เป็นภัยคุกคามต่อโลกของเรา

เดอะ ซัน ระบุว่า ในตอนแรก เหล่านักดาราศาสตร์เชื่อว่ามีความเสี่ยงที่ดาวเคราะห์น้อยอะโพฟิสจะช นโลกในปี 2029 อยู่ที่แค่ 2.7% และข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ในขณะนั้นยังบ่งชี้ว่า ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้จะผ่านโลกในระยะห่าง 19,794 ไมล์ในปลายทศวรรษนี้ ทว่าขณะนี้นักดาราศาสตร์ที่มหาวิทย าลัยฮาวายได้ระบุวันที่ดาวเคราะห์น้อยอะโพฟิสจะพุ่งช นโลกลงในปฏิทิน ในวันที่ 12 เมษายน ค.ศ.2068 หรือตรงกับ พ.ศ.2611

ทั้งนี้ เป็นการคาดการณ์ของนักดาราศาสตร์ ที่พบดาวเคราะห์น้อย อะโพฟิส เร่งความเร็ว จนอาจช นโลก 48 ปีข้างหน้า  ซึ่งเชื่อได้ว่า มีมีการเตรียมตัวเพื่อรับมือกันแน่นอน