สีสัน เลือกผู้สมัครนายก อบต.

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถือได้ว่าเป็นสีสันของการ เลือกตั้งถ้องถิ่น ที่ผ่านมา ทั่งนี้ตัองบอกว่า พลิกล๊อกมโหฬาร จริงๆ ล่าสุด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน มีรายงานว่า จากผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จำนวน 243 แห่งของ จ.นครราชสีมา อย่างไม่เป็นทางการ พบว่ามี 83 อบต.ที่ได้นายก อบต.คนเก่าบริหารงานต่อ แต่อีก 160 อบต.ได้นายก อบต.คนใหม่เข้ามาบริหาร

ซึ่ง พ.ต.ท.ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัด (ผอ.สนง.กกต.) นครราชสีมา กล่าวว่า จากจำนวนผู้มีสิทธิ 1,403,000 คนเศษ มีผู้มาใช้สิทธิ 1,061,000 คนเศษ คิดเป็น 75.58% ซึ่งเป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ ซึ่งขณะนี้ผลการเลือกตั้งดังกล่าวยังไม่เป็นทางการ

พ.ต.ท.ระพีพงษ์กล่าวว่า ส่วนเรื่องร้องเรียนการเลือกตั้ง ก่อนปิดการลงคะแนนเลือกตั้งมีเรื่องร้องเรียนอยู่ 10 เรื่อง เป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้สิ่งของ ให้ทรัพย์สิน แต่พอหลังการเลือกตั้งจะเป็นเรื่องการนับคะแนนเสียส่วนใหญ่

ซึ่งล่าสุด มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนับคะแนนอยู่ 5 เรื่อง เกี่ยวกับการนับคะแนน ส.อบต.ที่ได้คะแนนใกล้เคียงกัน ส่วนการนับคะแนนของนายก อบต.ยังไม่มีรายงานเข้า และมีเรื่องร้องเรียนอื่นๆ เพิ่มเข้ามาอีก 1 เรื่อง

รวมตอนนี้รับเรื่องร้องเรียนไว้แล้วทั้งหมด 16 เรื่อง ที่จะต้องเร่งดำเนินการสืบสวนไต่สวนต่อไป ส่วนกรณีที่ผลการนับคะแนน ส.อบต.เท่ากันมีจำนวน 15 คน ได้ให้ดำเนินการจับสลากตั้งแต่เมื่อวานนี้และในวันนี้ด้วยให้แล้วเสร็จ

ยังมีกรณีที่มีผู้สมัคร ส.อบต.เพียงคนเดียว และผลคะแนนน้อยกว่าโหวตโน หรือการไม่ประสงค์ลงคะแนนเลือกผู้ใด มีอยู่จำนวน 4 แห่ง ซึ่งจะต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ โดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะต้องประกาศให้มีการเลือกตั้งภายใน 7 วัน และดำเนินการจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน 45 วัน เพื่อให้ได้ ส.อบต.เข้ามาบริหารงานใน อบต.นั้นๆ

ด้แก่ อบต.บ้านใหม่ อ.หนองบุญมาก, อบต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ, อบต.ธารปราสาท อ.โนนสูง และ อบต.โนนไทย อ.โนนไทย ซึ่งทั้ง 4 อบต.นี้เป็นกรณีที่ผู้สมัคร ส.อบต.คนเดียวได้คะแนนน้อยกว่าโหวตโน

ดังนั้น การจัดการเลือกตั้งใหม่ ผู้สมัครคนดังกล่าวจะไม่สามารถสมัครเข้ามาได้อีก เพราะประชาชนในพื้นที่ได้แสดงเจตนาไม่เลือกบุคคลดังกล่าวแล้ว จึงตัดสิทธิไม่ให้ลงสมัครอีกสำหรับ อบต.ที่ไม่มีการร้องเรียน กกต.จะต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้ทราบภายใน 30 วัน

อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครนายก อบต.โนนสะอาด จ.ขอนแก่น พบได้รับคะแนนโหวตน้อยกว่าคะแนนโนโหวต ต้องเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง