เข้าเต็มๆ เลขมงคล รถพระที่นั่ง

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาซโซเชียลต่างติ ดตาม และต้องบอกว่า ยินดีกับ หลายๆท่ นด้วยพร้อมทั้กล่าวคำว่าท รงพระเจริญ พร้อบกับปลอบใจอีกห ลายท่าน แหม่ ตรูว่าแล้ว

ล่าสุด ออกไปเป็นที่เรีย บร้อยแล้ว สำหรับผลส ลากกินแบ่งรั ฐบาล ประจำวันที่ 30 ธั นวาคม 2563

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท

803628

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

336 804

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

924 321

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท

19

ล่าสุด รถยนต์พระที่นั่ง ทะเบียน 1 ค 1991 งา นี้ประชาชนท่า นใดซื้ อตาม เฮ สนั้น ตัวลอย กันทั้งประเทศ แบบเต็มเครื่อง แน่นอน

เลขที่ออก

 

ก็ยังไงขอยิน ดีกับค นที่เข้าวินด้ วย สวนคนที่พล าดไป ปีหน้าติ ดตา มเอากันใหม่นะพี่น้อง Happy new Year

เรียบ เรียงโดย Ad m in D