พิธีบวงสรวง ไอ้ไข่ วัดโกรกลึก

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อเวลา 09.00.นาที ของวันที่ 31 ส.ค.63 ณ วัดโกรกลึก โดยพระครูอุทิตพัฒนกิจ เจ้าอาวาสวัดโกรกลึก เจ้าคณะตำบลน้ำรอบเขต 1 อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ได้กล่าวว่า เมื่อวันที่ 29.ส.ค.63 เวลา 09.00.น.ได้อัญเชิญไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช อัญเชิญสู่วัดโกรกลึก ม.9 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก ต่อมา ได้มีงานพิธีบวงสรวงอัญเชิญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ นครศรีธรมราช ในเวลา 09.00 น.โดยครั้งนี้ได้มี สจ.อรรถพล โต๋วสัจจา เขต 2 ได้ร่วมงานพิธีบวงสรวงไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช พร้อมกับชาวบ้านในพื้นที่และนอกพื้นที่เข้า

ส่วนบรรยากาศภายในงานได้มี สจ.อรรถพล โต๋วสัจจา เขต 2 มาเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียน พร้อมนายณรงค์ ศรีพลเรือน ข้าราชการครูบำนาญ ได้บอกกล่าวพิธีบวงสรวงในครั้งนี้ พร้อมกับสจ.อรรถพล โต๋วสัจจา เขต 2 ได้เสี่ยงทายจับลูกปิงปองได้เลข 871 ส่วนการอัญเชิญไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ เข้ามา ณ สถานที่วัดโกรกลึก เพื่อให้ดลบันดาลแรงศัทธาจากสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันสร้างและบูรณาปฏิสังขรวัดโกรกลึกให้เจริญรุ่งเรืองในบวรพุทธศาสนา

เพื่อเสริมโชคลาภ เสริมบารมี เสริมทรัพย์ เสริมหน้าที่การงาน เสริมการค้าขาย เสริมการเจรจาต่อรอง ปกป้องคุมภัยกับคนที่เดินทางมาหาไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช ด้วยคาถาบูชาไอ้ไข่ “นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ(ว่า 3 จบ) อิติ อิติ กุมาระไข่เจดีย์ จะมะหาเถโร ลาภะลาภา ภะวันตุเม ข้าพเจ้า ชื่อ นามสกุล ขอให้สัจจะวาจาต่อหน้าไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ว่า หากข้าพเจ้า(บอกสิ่งที่ขอ)และหากข้าพเจ้าได้สมหวังตามที่กล่าวสัจจะวาจาไว้ ข้าพเจ้าจะนำ(บอกสิ่งของที่จะนำมาถวาย)ขอบารมีไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ จงดลบันดาลประทานพรให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ สาธุ

สาธุ