รีบเช็กเลย เงื่อนไข ประกันสังคมจ่าย 15000 วันนี้

จากกรณีที่สำนักงานประกันสังคม จะจ่ายเงินช่วยเหลือให้ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ตกงานหรือถูกเลิกจ้าง และจ่ายเงินสมทบไม่ถึง 6 เดือน เตรียมรับ 15000 บาท สิ้นเดือนนี้ ขณะที่ ประกันสังคมเผยเงื่อนไข ได้เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิใด ๆ

ภาพจาก ช่อง 7

จากกรณีที่ ครม. มีมติเห็นชอบจ่ายเงินเยียวยๅผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ตกงานหรือถูกเลิกจ้าง ผลกระท บจากการแพร่กระจาย ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังไม่เคยได้เงินทดแทนเนื่องจากส่งเงินไม่ครบ 6 เดือน ตามเงื่อนไข โดยจะได้รับเงินในวันที่ 31 สิงหาคมนี้ เป็นการโอนรวดเดียว 15,000 บาท

ทั้งนี้ มีข้อยกเว้นว่า ผู้รับเงินเยียวยๅต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยๅจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยๅของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงแรงงาน (สำนักงานประกันสังคม) มาก่อน

ขอบคุณ ประกันสังคม / ข่าวไทย